190705 Fredag – Bänk

Bänk:
180×13 PB +3
190×9 TPB
200×5 TPB
150×19
120×27

JM:
8 set

Latsdrag:
6 set

Omvändaflys:
3 set

Facepulls:
4 set

 

Axeln kändes ok på 180 och blev bättre för varje set.