190724 – Bänk

Bänk:

180x3x1

200x2x1

100x3x20

 

Försöker hitta ett sätt att träna på för att det inte ska bli värre. All for av aktivitet gör det inte bättre…